KOHAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kohaku,50 cm
Charlie - Surabaya
Handling: Koikoiku - Surabaya
Kohaku,47 cm
Nyong Widi - Lombok
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan 
 

 

TAISHO SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Taisho Sanshoku,50 cm
Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan
 Taisho Sanshoku,50 cm
AKBP M Ali Khadafi - Banda Aceh
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan
 

 

SHOWA SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,50 cm
Aan Lupus - Pati
Handling: Naga Hitam - Jatim 
 Showa Sanshoku,48 cm
Jack Mkc - Mojokerto
Handling: Pasukan Bawah Air - Tulungagung
Showa Sanshoku,50 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: SKC - Surabaya 

 

SHIRO UTSURI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shiro Utsuri,50 cm
Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan
 Shiro Utsuri,50 cm
Juan - Malang
Handling: Hyena Crew - Blitar
Shiro Utsuri,50 cm
Rony As - Lumajang
Handling: Naga Hitam - Jatim 

 

KOROMO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

GOSHIKI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Goshiki,47 cm
Zendy Sekawan - Probolinggo
Handling: Ratwo Koi - Probolinggo
   

 

KINGINRIN A
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin A,49 cm
Canggih Sugianto - Balikpapan
Handling: Good One Koi - Surabaya
 Kinginrin A,50 cm
Antoni Aldila - Solo
Handling: 2j Koi Shop - Surabaya
 

 

KUJAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

TANCHO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Tancho,50 cm
Hendro Gumulia - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya
   

 

KINGINRIN B
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin B,48 cm
Batara - Nganjuk
Handling: Wijaya Koi - Kediri
   

 

HIKARI MOYOMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KAWARIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kawarimono,50 cm
Jake 364 - Bekasi
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan
   

 

DOITSU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Doitsu,48 cm
Keisa Nabila - Kediri
Handling: Deyeng - Kediri
   

 

HI KI UTSURIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Hi Ki Utsurimono,50 cm
Juan - Malang
Handling: Naga Hitam - Jatim
Hi Ki Utsurimono,47 cm
Charlie - Surabaya
Handling: Koikoiku - Surabaya 
 

 

BEKKO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

SHUSUI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shusui,47 cm
Jake 364 - Bekasi
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan 
   

 

ASAGI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

HIKARI MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email