KOHAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kohaku,55 cm
Kuncoro Tanudirjo - Surabaya
Handling: MKC - Surabaya
 Kohaku,54 cm
Ogata Surabaya - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Center - Jakarta
 Kohaku,55 cm
Yoe Clief Sumendep - Manado
Handling: Mawar 21 Koi Center - Surabaya

 

TAISHO SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Taisho Sanshoku,54 cm
Steven M21 - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi Center - Surabaya
 Taisho Sanshoku,53 cm
Rony As - Lumajang
Handling: Naga Hitam - Jatim
 Taisho Sanshoku,55 cm
Charlie - Surabaya
Handling: Koikoiku - Surabaya

 

SHOWA SANSHOKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Showa Sanshoku,55 cm
Rony As - Lumajang
Handling: Naga Hitam - Jatim
 Showa Sanshoku,53 cm
Tika Josep - Sidoarjo
Handling: Naga Hitam - Jatim
Showa Sanshoku,54 cm
Herry Dragon - Jogja
Handling: Jakarta Koi Center - Jakarta 

 

SHIRO UTSURI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Shiro Utsuri,55 cm
Level Koi - Situbondo
Handling: Bless Koi Centre - Semarang
 Shiro Utsuri,55 cm
David Edgar - Surabaya
Handling: 2j Koi Shop - Surabaya
Shiro Utsuri,55 cm
David Edgar - Surabaya
Handling: Kanigoi - Blitar 

 

KOROMO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

GOSHIKI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KINGINRIN A
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KUJAKU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kujaku,55 cm
Topkoifarm - Surabaya
Handling: Ong Kuswandy - Surabaya
   

 

TANCHO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Tancho,52 cm
David Edgar - Surabaya
Handling: Kanigoi - Blitar
   

 

KINGINRIN B
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kinginrin B,54 cm
Dede Darmawan - Jakarta
Handling: Good One Koi - Surabaya
 Kinginrin B,54 cm
Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan
 Kinginrin B,53 cm
Herry Dragon - Jogja
Handling: Jakarta Koi Center - Jakarta

 

HIKARI MOYOMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

KAWARIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Kawarimono,54 cm
Fauzi - Jember
Handling: JeKC - Jember
   

 

DOITSU
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Doitsu,51 cm
Handry Susanto - Surabaya
Handling: Pras PTKC - Surabaya
 

 

 

HI KI UTSURIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Hi Ki Utsurimono,52 cm
David Edgar - Surabaya
Handling: 2j Koi Shop - Surabaya
 Hi Ki Utsurimono,55 cm
Tika Josep - Sidoarjo
Handling: Naga Hitam - Jatim
 Hi Ki Utsurimono,52 cm
Arie Ruri - Pamekasan
Handling: IQ KOI FARM - Pamekasan

 

BEKKO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

SHUSUI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ASAGI
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 Asagi,54 cm
Andreas Hudi - Semarang
Handling: Ohayou Koi - Jakarta
   

 

HIKARI MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

MUJIMONO
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email